Gilleleje Taekwon-Do Klub

Gradueringskrav 2-1. kup til 1. kup

 

2-1 Kup

KATEGORI

TEKNIK

FORKLARING

Son Gisool

Håndteknikker

Niunja So Ollyo Jirugi

Soojik So Sonkal Naeryo Taeregi

Opadgående stød, ”upper cut”

Vertikal stilling håndkant nedadgående slag

Bal Gisool

Benteknikker

Niunja So Bakuro Naeryo Chagi Wa Yop Chagi

Niunja So Twio Dollmio Yop Chagi

L-stilling udadgående/nedadgående spark og sidespark

L-stilling flyvende fremadroterende spark (360 grader)

Tul

Mønster

Toi Gye Tul

Hwa Rang Tul

På egen tælling

På egen tælling

Hosin Sul

Selvforsvar

Angreb bestemmes af instruktøren

3 teknikker

Matsogi

Kamp

Ibo Matsogi

Yaksok Matsogi – Dollyo og Dwit Chagi

2-step-sparring, 3 kombinationer

Cirkel og baglænsspark i 30 sek. (udveksling)

Kyok Pa

Gennembrydning

Twimyo Nomo Yop Chagi

Flyvende/hoppende sidespark på ”børnebræt” over forhindring

Balance

Twimyo Yop Chagi

15 stk. Flyvende sidespark på stedet med hvert ben

Soojik Sogi

Vertikal Stilling

Den vertikale stilling er en skulderbredde lang fra tå til tå. Begge fødder peger 15 grader indad. Begge ben er strakte

 

Vægten er fordelt med 60% på bagerste ben og 40% på forreste ben. Præcis som i L-stilling udføres alle teknikker i half-facing

Kyong Gi Kyu Jong

Turneringsregler

Turneringsregler for ITF Taekwon-Do

 

I ITF Taekwon-Do kan man konkurrere i følgende discipliner:

Mønster, kamp, gennembrydning, specialteknik og arrangeret kamp.

 

Aldersinddeling:

Miniorer skal være 8 – 11 år

Aspiranter skal være 12 – 14 år

Juniorer skal være 15 – 17 år

Seniorer skal være 18 år eller ældre

 

Man kan konkurrere individuelt eller i hold. Vindere i kamp og mønster afgøres igennem pyramidesystem med eller uden repechage, poolsystem eller matchsystem. Øvrige discipliner afgøres gennem pointsammenligning.

 

I kamp har man følgende beskyttelsesudstyr:

Godkendte hånd- og fodbeskytter samt skridtbeskytter. Alle farvebælter skal have gennemsigtig tandbeskytter og godkendt hjelm. Miniorer og aspiranter skal derudover bære kampvest.

 

Man kan konkurrere i A-klassen som tillader målområdet mod både mellem og høj sektion (dvs. Kroppen og hovedet)

Eller i B-klassen som udelukkende tillader målområdet i mellem sektion

 

Miniorer og aspiranter kæmper udelukkende i B-klassen

 

 

2-2 Kup

KATEGORI

TEKNIK

FORKLARING

Son Gisool

Håndteknikker

Niunja So Kyocha Sonkal Yop Makgi

Gunnun So Doo Sonbadak Ollyo Makgi

L-stilling krydsende knivhånd side blokering

Gå stilling dobbel håndflade opadgående blok

Bal Gisool

Benteknikker

Niunja So twio Dolmyo Yop Chagi

Niunja So Twio Dolmyo Dollyo Chagi

L-stilling flyvende fremadroterende sidespark (360 grader)

L-stilling flyvende fremadroterende cirkelspark (360 grader)

Tul

Mønster

Hwa Rang Tul

Choong Moo Tul

På egen tælling

Med instruktørens hjælp

Hosin Sul

Selvforsvar

Angreb bestemmes af instruktøren

4 teknikker

Matsogi

Kamp

Ibo Matsogi

Yaksok Matsogi – Dollyo Wa Bandae Dollyo Chagi

Jaju Matsogi

2-step-sparring, 4 kombinationer

Cirkel- og baglæns cirkelspark i 30 sek. (udveksling)

Frikamp mod kroppen, 2 runder á 1 min.

Kyok Pa

Gennembrydning

Twio Dolmyo Yop Chagi

Flyvende fremadroterende sidespark (360 grader) på ”børnebræt”

Balance

Dollyo Chagi

50 stk cirkelspark med hvert ben

Choong Moo Tul

30 bevægelser

Choong Moo var navnet på admiral Yi Soon Sin (Joseon Dynastiet eller Yi-huset), som omkring 1592 designede det første pansrede krigsskib (Kobukson). Af nogle anses det for forløberen til vore dages ubåde.

 

Møsteret afsluttes med venstre hånd for at symbolisere hans tragiske død. Det symboliserer også at hans store potentiale og styrke hæmmedes af hans loyalitet mod den regerende konge

Kyong Gi Kyu Jong

Turneringsregler

Turneringsregler Tul – Mønster

 

Oftest konkurrerer man ved at udføre et mønster valgt af dommerne samtidig med sin modstander. I turneringer for sortbælter kæmpes ofte i to mønstre i hver kamp. Begge mønstre bestemmes af dommerne.

 

Dommerne bedømmer udfra følgende punkter:

 1. Teknisk udførelse (0-5 point)
  Der bedømmes korrekt teknik, stillinger, niveau og tempo
 2. Kraft (0-3 point)
  De enkelte teknikkers effektivitet ud fra kraft
 3. Balance (0-3 point)
  Balancen under udførelsen. For maks point kræves et hop eller spark
 4. Åndedrætskontrol (0-3 point)
  Åndedrættet bedømmes samt at åndedrættet er korrekt udført i forskellige tempi
 5. Rytme (0-3 point)
  Sammenhæng af teknikker samt at mønsteret har en jævn takt

 

  

 

1. kup

KATEGORI

TEKNIK

FORKLARING

Son Gisool

Håndteknikker

Annun So Palmok Kaunde Ap Makgi

Gunnun So Sonkal Dung Nopunde Ap Taeregi

Siddende stilling forarm mellem front blok

Gå stilling omvendt håndkant højt front slag

Bal Gisool

Benteknikker

Niunja So Twimyo Annuro Naeryo Chagi

Niunja So Twio Dolmyo Yop Wa Dwit Chagi

L-stilling flyvende indadgående nedadgående spark

L-stilling flyvende fremadroterende side- og baglænsspark

Tul

Mønster

Toi Gye Tul

Hwa Rang Tul

Choong Moo Tul

På egen tælling

På egen tælling

På egen tælling

Hosin Sul

Selvforsvar

Angreb bestemmes af instruktøren

5 teknikker

Matsogi

Kamp

Ibo Matsogi

Jaju Matsogi

2-step-sparring, 5 kombinationer

Frikamp mod kroppen, 2 runder á 1,5 min.

Kyok Pa

Gennembrydning

Twio Dolmyo Yop Chagi

Twimyo Bandae Dollyo Chagi

Flyvende fremadroterende sidespark (360 grader) på ”børnebræt”

Flyvende baglæns cirkelspark (360 grader) på ”børnebræt”

Balance

Yop Chagi

50 stk. Sidespark med hvert ben

Do

Vejen

Vejen til at blive et bedre og lykkeligt menneske

 

Do kommer fra det kinesiske ord ”Dao”, hvilket betyder livets vej.

 

Man siger at en persons liv er som en vej, man rejser på. Der møder man mange udfordringer og må tage mange beslutninger. Gennem Taekwon-Do træning og vore grundprincipper kan vi få hjælp og støtte til at klare os godt på livets vej.

 

Forhåbentligt leder denne vej til et lykkeligt liv.

Kyong Gi Kyu Jong

Turneringsregler

Turneringsregler Matsogi – kamp.

 

I kamp kæmper man mod hinanden to og to. Afhængigt af alder og graduering inddeles man i forskellige klasser hvor vægt, højde, kamplængde og kampudførelse.

 

Point i kamp:

1 point gives for håndteknik uanset om det er mellem eller høj sektion

2 point gives for benteknik i mellem sektion

3 point gives for fodteknik mod høj sektion

3 point gives for Tora Yop Chagi og Dwit Chagi i mellem sektion for B-klassen

 

For at en teknik er pointgivende skal den udføres teknisk korrekt, være kontrolleret og med en let markering ramme målområdet. Hver teknik skal trækkes tilbage.

 

Udøvere kan tildeles 1 advarsel af centerdommeren for eksempelvis fald, skub, gå uden for ringen, sweeps etc. For hver 3 advarsler trækkes et point fra den samlede pointsum

 

Udøvere kan tildeles 1 minuspoint af centerdommeren hvis udøveren mister temperamentet, forulemper modstanderen eller hård kontakt med kontrolleret teknik

 

Diskvalificering sker ved hård kontakt med ukontrolleret kontakt, 3 minuspoint eller dårlig opførsel mod dommere

¤ Gilleleje Taekwon-Do Klub ¤ Idrætsvej 4, 3250 Gilleleje ¤

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk