Gilleleje Taekwon-Do Klub

Gradueringskrav 10-1. kup til 9-2. kup

 

10-1. Kup

KATEGORI

TEKNIK

FORKLARING

Son Gisool

Håndteknikker

Annun so Kaunde Jirugi

Gunnun So Baro Ap Jirugi

Siddende stilling mellem stød

Gå stilling lige front stød

Bal Gisool

Benteknikker

Gunnun So Ap Cha Olligi

Gunnun So Ap Cha Busigi

Gå stilling strakt opadgående spark

Gå stilling front snap spark

Tul

Mønster

Gunnun So Saju Chagi/Ap Cha Busigi

Front snap spark i fire retninger

Dallyon

Fysisk træning

Ap Cha Busigi

Front spark i stor sparkepude

1 runde á 1 minut med hvert ben

Balance

Ap Cha Busigi

15 stk. Frontspark med hvert ben

TKD Principper

 1. Høflighed
 2. Ærlighed
 3. Udholdenhed
 4. Selvkontrol
 5. Ukuelighedens Ånd

I Taekwon-Do har vi fem principper, hvilke alle som træner Taekwon-Do skal lære og handle efter.

 

Principperne gælder altid uanset hvor vi er, og hvem vi er sammen med.

 

Det første princip er Ye Ui – høflighed. Her er nogle eksempler:

 • Taekwon-Do udøvere lytter til instruktøren, deres forældre og lærere
 • Taekwon-Do udøvere siger tak, når de modtager noget
 • Taekwon-Do udøvere hilser og taler pænt til hinanden
 • Taekwon-Do udøvere driller og mobber ikke
 • Taekwon-Do udøvere hjælper dem, som har det svært.

Terminologi

Koreanske ord

Tae – fod

Kwon – hånd

Do – moral, opførsel

Dojang – træningslokale

Busigi - snappende

Charyot – giv agt

Kyong Ye – buk

Junbi – klar

Si jak – begynd

 

Historie

Taekwon-Do er en kampkunst fra Korea.

 

Navnet Taekwon-Do blev første gang brugt under et møde som fandt sted den11. April 1955 i Seoul, Korea

Misbrug af Taekwon-Do

Slag og spark kan være farlige. Det er derfor vigtig at du kan kontrollere dig selv og ikke misbruger det du har lært. Det er ikke tilladt at blære sig for vennerne i skolen eller i fritiden. Lyt opmærksomt til dine trænere, så vil du forstå at Taekwon-Do ikke er noget du træner, for at skade andre.

 

DET ER ABSOLUT FORBUDT AT MISBRUGE TAEKWON-DO

Charyot Sogi

Giv agt stilling

Stillingen anvendes når man bukker til f.eks. instruktøren, når man kommer ind i eller går ud af træningslokalet eller mod den man træner med.

 

Hælene skal være samlede og tæerne peger 45 grader udad. Hænderne skal være knyttede og holdes langs kroppen. Ret ryggen og kig lige frem

 

Ved kommandoen Charyot, stiller man sig i giv agt stilling

Når instruktøren siger Kyong Ye, bukker man med overkroppen 15 grader forover og siger Taekwon

Annun Sogi

Siddende stilling

Annun Sogi – Siddende stilling

Stillingen er 1 ½ skulder bred, som man måler fra indersiden af den ene fod, til indersiden af den anden fod. Vægten er fordelt lige på begge ben, og fødderne peger parallelt frem.

Bøj knæene til de flugter med fodballen

 

Teknikker i stillingen kan udføres mod front eller til siden

10-2. kup

KATEGORI

TEKNIK

FORKLARING

Son Gisool

Håndteknikker

Annun So Kaunde Jirugi

Gunnun So Najunde Bakat Palmok Makgi

Gunnun So Kaunde An Palmok Makgi

Enkelt eller dobbelt stød

Gå stilling lav yder forarm blok

Gå stilling mellem inder forarm blok

Bal Gisool

Benteknikker

Annun So Yop Cha Olligi

Siddende stilling strakt side opadgående spark

Tul

Mønster

Saju Jirugi

Chon Ji Tul

Stød i fire retninger med instruktør

Med instruktørens hjælp

Matsogi

Kamp

Sambo Matsogi i Gunnun Sogi

Tre stød fremad og tre blokeringer tilbage, alene. Afslut med kontrastød

Dallyon

Fysisk træning

Ap Cha Busigi

Front snap spark på stor sparkepude i bevægelse

1 runde á 1 minut

Balance

Ap Cha Busigi

30 stk. Front snap spark med hvert ben

TKD Principper

 1. Høflighed
 2. Ærlighed
 3. Udholdenhed
 4. Selvkontrol
 5. Ukuelighedens ånd

I Taekwon-Do har vi fem principper, hvilke alle som træner Taekwon-Do skal lære og handle efter.

 

Det andet princip er Yom Chi – ærlighed. Her er nogle eksempler:

 • Taekwon-Do udøvere taler altid sandt
 • Taekwon-Do udøvere sjæler ikke
 • Taekwon-Do udøvere snyder ikke
 • Taekwon-Do udøvere svigter ikke deres venner
 • Taekwon-Do udøvere kan skelne mellem rigtigt og forkert

Terminologi

Koreanske ord

Chagi – spark

Jirugi – Stød

Makgi – blok

Sogi – stilling

Najunde – lav

Kaunde – mellem

Nopunde – høj

Palmok – underarm / forarm

Historie

Taekwon-Do’s grundlægger hed General Choi Hong Hi.

Han blev født den 9. November 1918 og døde den 15. Juni 2002

 

ITF er en forkortelse af International Taekwon-Do Federation, som er en organisation med udøvere i hele verden.

 

ITF blev dannet den 22. Marts 1966 med daværende hovedkvarter i Seoul, Korea

Gunnun Sogi

Gå stilling

Gå stilling er 1 ½ skulder lang målt fra tåspids til tåspids. Bredden er en skulder bred målt fra midten af den ene fod til midten af den anden fod.

 

Det bagerste ben er strakt og den bagerste fod peger 25 grader udad. Det forreste ben er bøjet, så knæet flugter med hælen og foden peger lige frem. Vægten er fordelt ligeligt på begge ben.

 

Overkroppen kan være fremadrettet eller vinklet til siden med 45 grader. Instruktøren anvender ofte de engelske betegnelser ”full facing” eller ”half facing” til henholdsvis den fremadrettede og vinklede position

Narani Sogi

Parallel stilling

Parallel stilling er en skulder bred målt fra ydersiden af fødderne og fødderne er parallelle. Vægten er fordelt ligeligt på begge ben

Ap Joomuk

Front næve/kno

Rul dine fire fingre sammen i håndfladen. Bøj tommelfingeren og placer den på pegefingeren. Det er vigtigt at tomlen ikke peger udad eller er indeni fingrene

 

9-1. Kup

KATEGORI

TEKNIK

FORKLARING

Son Gisool

Håndteknikker

Gunnun So Najunde Sonkal Makgi

Niunja So Kaunde Palmok Daebi Makgi

Niunja So Kaunde An Palmok Makgi

Gå stilling lav håndkant blok

L-stilling mellem forarm forsvars blok

L-stilling mellem indre forarm blok

Bal Gisool

Benteknikker

Annun So Yop Dollyo Chagi

Gunnun So Twimyo Ap Cha Busigi

Siddende stilling side cirkel spark

Gå stilling flyvende front spark (sakse)

Tul

Mønster

Saju Makgi

Chon Ji Tul

Blok i fire retninger med instruktørhjælp

På egen tælling

Matsogi

Kamp

Sambo Matsogi i Gunnun Sogi

Tre-step-sparring i gå stilling

Dallyon

Fysisk træning

Ap Cha Busigi Wa Ap Jirugi

Kombinér front spark med front stød på stor sparkepude – 1 runde á 1 minut

Balance

Dollyo Chagi

15 stk. Cirkel spark med hvert ben

TKD Principper

 1. Høflighed
 2. Ærlighed
 3. Udholdenhed
 4. Selvkontrol
 5. Ukuelighedens Ånd

I Taekwon-Do har vi fem principper, hvilke alle som træner Taekwon-Do skal lære og handle efter.

 

Det tredje princip er In Nae – udholdenhed. Her er nogle eksempler:

 • Taekwon-Do udøvere forsøger altid at gøre deres bedste
 • Taekwon-Do udøvere giver ikke op, selvom noget er svært
 • Taekwon-Do udøvere, kæmper selvom de er trætte og udmattede
 • Taekwon-Do udøvere laver altid deres lektier selv, hvis det er muligt
 • Taekwon-Do udøvere kæmper for at nå deres mål

Terminologi

Koreanske ord

Bakat – ydre

An – indre

Sonkal – håndkant

Twimyo – flyvende

Hana – en

Dool – to

Set – tre

Net – fire

Historie

Gen. Choi Hong Hi

1918 – 2002

Korea var længe besat af Japan. I 1930, da Choi var 12 år gammel, deltog han i anti-japanske demonstrationer, hvilket fik ham smidt ud af skolen.

 

Choi fortsatte da med at studere kalligrafi hos læreren Han Il Dong, som også begyndte at undervise, den unge og skrøbelige, Choi i kampkunsten Tae Kyon. Dette blev til frøet, som senere skulle udvikle sig til den koreanske stilart Taekwon-Do.

Chon Ji Tul

19 bevægelser

Chon Ji betyder direkte oversat himmel og jord. I østen symboliserer det verdens skabelse eller begyndelsen på menneskehedens historie. Derfor trænes dette mønster af begynderen. Mønsteret indeholder to lignende dele. Den første symbolisere himlen og den anden jorden

Niunja Sogi

L-stlling

L-stilling er 1 ½ skulder lang, målt fra forreste tåspids til bagerste hæl. Der er ingen bredde på stillingen, udover at bagerste hæl er på linje med forreste tå. Den bagerste fod er drejet 15 grader fremad og den forreste hæl er drejet 15 grader udad.

 

Vægten er fordelt med 70% på bagerste ben og 30% på forreste ben. Bagerste ben er bøjet så knæet flugter med tåspidsen.

Kroppen er altid drejet i ”half facing”

Sonkal

Håndkant

Pres alle fingrene sammen og lad der være et lille mellemrum mellem tommelfinger og pegefinger. Langfinger og ringfinger er ganske lidt bøjede.

 

 

 

 

 

9-2 Kup.

KATEGORI

TEKNIK

FORKLARING

Son Gisool

Håndteknikker

Gunnun So Palmok Chookyo Makgi

Niunja So Kaunde Sonkal Daebi Makgi

Niunja So Sonkal Yop Taeregi

Gå stilling forarm opadgående blok

L-stilling mellem håndkant forsvars blok

L-stilling håndkant side slag

Bal Gisool

Benteknikker

Niunja So Dollyo Chagi

Niunja So Twimyo Ap Cha Busigi

L-stilling cirkel spark

L-stilling flyvende front snap spark

(sakse)

Tul

Mønster

Chon Ji Tul

Dan Gun Tul

På egen tælling

Med instruktørens hjælp

Matsogi

Kamp

Sambo Matsogi i Gunnun Sogi

Tre step sparring i gå stilling

Dallyon

Fysisk træning

Ap Cha Busigi Wa Dollyo Chagi

Kombinér front snap spark og cirkel spark på stor sparkepude.

1 runde á 1 minut

Balance

Dollyo Chagi

30 stk. Cirkel spark med hvert ben

TKD Principper

 1. Høflighed
 2. Ærlighed
 3. Udholdenhed
 4. Selvkontrol
 5. Ukuelighedens Ånd

I Taekwon-Do har vi fem principper, hvilke alle som træner Taekwon-Do skal lære og handle efter.

 

Det fjerde princip er Guk Gi – selvkontrol. Her er nogle eksempler:

 • Taekwon-Do udøvere behersker sig selv, hvis de bliver vrede
 • Taekwon-Do udøvere lader ikke deres humør gå ud over andre
 • Taekwon-Do udøvere følger reglerne
 • Taekwon-Do udøvere afbryder ikke en voksen som taler
 • Taekwon-Do udøvere gør ikke gengæld

Terminologi

Koreanske ord

Yop – Side

Chookyo – opadgående

Dollyo – cirkel

Taeregi – slag

Dobok – træningsuniform / dragt

Jeogori – jakke / trøje

Baji – bukser

Ti – bælte

Historie

Gen. Choi Hong Hi

1918-2002

I 1937 rejste Choi Hong Hi til Japan for at studere. Han var fortsat meget engageret i kampkunsttræning. Det styrkede og forbedrede hans helbred, som havde været svagt fra hans fødsel

Dan Gun Tul

21 bevægelser

Dan Gun er navngivet efter den hellige Dan Gun, Koreas legendariske grundlægger i år 2.333 f.v.t.

Dobok

Træningsuniform

Uniformen viser hvilken stilart man træner. Den skal derfor holdes ren og pæn. Dobokken skal bære med stolthed og respekt for ITF Taekwon-Do.

 

På jakkens ryg skal det traditionelle ITF træ side. Det symboliserer det eviggrønne træ, som aldrig visner. Træet er opbygget af navnet Taekwon-Do, kronen af engelske bogstaver og stammen af koreanske skrifttegn.

 

Skal man rette sin Dobok under træning, vender man siden til, så man aldrig gør det lige foran eller med ryggen til sin instruktør. Det anses som meget uhøfligt at røre en instruktørs uniform eller bælte.

 

Det er absolut forbudt at indtage alkohol eller ryge i Dobok

¤ Gilleleje Taekwon-Do Klub ¤ Idrætsvej 4, 3250 Gilleleje ¤

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk