Gilleleje Taekwon-Do Klub

Indtægterne i klubben anvendes primært direkte på eleverne selv. Således tilstræber vi at klubbens økonomi går til indkøb af materialer til træningen, trykte materialer til eleverne, instruktørkurser, talent-udvikling, tur-tilskud og sociale arrangementer.

Ved indmeldelse i Gilleleje Taekwon-Do klub betales der for 3 måneder af gangen, dvs. kr. 300,00.

Følgende er indbetalingsdatoer: 1. februar, 1. maj, 1. august, 1. november

 

Kontingentet indbetales til Danske Bank:

                      Reg. Nr.: 4845

                      Konto nummer: 3537127015

Indbetalingen skal mærkes med dit fulde navn!
Vi anbefaler alle medlemmer at tilmelding kontingentbetaling månedligt til PBS.

¤ Gilleleje Taekwon-Do Klub ¤ Idrætsvej 4, 3250 Gilleleje ¤

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk