Gilleleje Taekwon-Do Klub

Gen. Choi Hong Hi (1918-2002), grundlæggeren af Taekwon-Do blev født d. 9. november i Hwa Dae, Korea. Han begyndte tidligt at træne kampkunst for at styrke sin krop og sundhed. Under anden verdenskrig var Choi Hong Hi tvunget ind i den japanske hær. Han blev udstationeret som løjtnant i Pyongyang, Nordkorea. Han deltog dog aktivt i den koreanske selvstændighedsbevægelse mod det japanske styre, hvilket fik ham fængslet. Han fortsatte sin egen træning i fængselscellen og efter en tid, optog han sine fængselskammerater samt en del af vagterne som elever.

 

På det tidspunkt begyndte Choi Hong Hi at overveje mulighederne for en ny koreansk kampkunst. I august 1945, efter 7 års fængsel, blev han løsladt og tog aktivt del i opbygningen af en selvstændig koreansk hær. Han blev hurtigt kompagnileder i Kwang-Ju, hvor han introducerede sin kampkunststil for hele kompagniet.

I 1948 udstationeredes Choi Hong Hi i Seoul, hvor han blev kampinstruktør ved den amerikanske hærs militærpoliti-skole. Kort derefter rejste han til USA for at studere på en militærhøjskole. I 1954 begyndte Choi Hong Hi sammen med Nam Tae Hi systematiseringen af teknikker, træningsmetoder samt moralske- og filosofiske principper i sin kampkunstskole.

Den 11. April 1955 blev man enige om navnet Taekwon-Do. Dette er den dag, man anerkender som datoen for Taekwon-Do’s grundlæggelse.

Choi Hong Hi spredte sin stilart over hele verden. Han blev i 1959 udsendt som formand for det Koreanske Taekwon-Do Forbund, samt vice-befalende for det 2. militærkompagni i Tae Gu.

Den 22. Marts 1966 grundlagdes International Taekwon-Do Federation ITF.

 

Træningen i Taekwon-Do er opbygget af en tæt forbindelse mellem basisteknikker, fysisk træning, mønster (Tul), kamp og selvforsvar.
Hver disciplin er vigtig for at opnå et højt niveau og en god forståelse af kampkunsten.
Denne opbygning kalder vi Taekwon-Do's hjul eller Soonhwan Do.

¤ Gilleleje Taekwon-Do Klub ¤ Idrætsvej 4, 3250 Gilleleje ¤

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk